Over incassokosten

Rekeningen moeten binnen de afgesproken termijn worden betaald. Wanneer u dit niet doet  heeft u een openstaande rekening bij de schuldeiser. Die schuldeiser kan Flanderijn inschakelen om dit geld bij u te innen. De kosten die zij hiervoor maken, mogen onder bepaalde voorwaarden bij u in rekening worden gebracht.

> Click here for English. 

Wat zijn incassokosten?
Wanneer u een rekening niet op tijd betaalt mag de schuldeiser incassokosten in rekening brengen. Bij consumenten mag dat niet eerder dan nadat u in de gelegenheid bent gesteld om de openstaande rekening (zonder extra kosten) binnen 15 dagen te betalen. Daarna mogen wel kosten in rekening worden gebracht. Deze extra kosten worden ook wel incassokosten of buitengerechtelijke incassokosten genoemd. Zij zijn een vergoeding voor de kosten die een schuldeiser maakt om de schuld te (laten) innen.

Hoe worden incassokosten berekend?
Incassokosten bestaan uit een percentage van het openstaande bedrag. Dit is wettelijk vastgelegd. Het percentage wordt volgens een staffel berekend. Het gaat om de volgende percentages en bedragen:

Bedrag van de openstaande rekeningMaximale incassokosten
Over de eerste € 2.50015%
Over de volgende € 2.50010%
Over de volgende € 5.0005%
Over de volgende € 190.0001%
Boven € 200.0000,5% (met een maximum van € 6.775 aan incassokosten)

Minimumbedrag
Voor incassokosten geldt een minimumbedrag van € 40, exclusief btw, voor incassokosten. Is uw rekening bijvoorbeeld € 250? Dan bedragen de incassokosten € 40, exclusief btw.

Voorbeeld
Stel: u koopt een bankstel van € 3.500 en u betaalt de rekening niet op tijd, ook niet nadat u nog in de gelegenheid bent gesteld om de schuld binnen 15 dagen te betalen. Dan zijn uw maximale incassokosten:

 • 15% over de 1e € 2.500 (= € 375);
 • 10% over de volgende € 1.000 (= € 100).

In dit geval betaalt u in totaal maximaal € 475 aan incassokosten, exclusief btw.

Gebruik incassocalculator

Andere kosten
Naast de incassokosten kan een schuldeiser u ook de wettelijke of afgesproken rente in rekening brengen. Verder mag er ook btw worden berekend over de incassokosten. Dit mag alleen als de schuldeiser zelf niet btw-plichtig is. In dat geval wordt de btw bij u in rekening gebracht.

Hoe voorkom ik incassokosten?
Wij geven u enkele tips om (extra) incassokosten te voorkomen.

 1. Betaal op tijd
  Betaal uw rekeningen op tijd. Daarmee voorkomt u dat er een incassobureau en/of gerechtsdeurwaarder wordt ingeschakeld. In zogenaamde consumentenzaken moet de schuldeiser u altijd 15 dagen gelegenheid geven om een openstaande schuld zonder verdere kosten te voldoen. Hij stuurt u dan eerst een zogenaamde WIK-brief genoemd. WIK staat voor Wet Incasso Kosten. In deze brief wordt u in de gelegenheid gesteld om de gehele vordering binnen 15 dagen te voldoen. Doet u dat niet binnen de gestelde termijn, dan worden alsnog incassokosten in rekening gebracht.
   
 2. Neem zo snel mogelijk contact op
  Mocht u - om wat voor reden dan ook - een rekening niet op tijd kunnen betalen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om een betalingsregeling te treffen.
   
 3. Onenigheid? Licht dit toe!
  Heeft u onenigheid met een bedrijf of organisatie over een rekening en wilt u daarom niet betalen? Stuur het bedrijf dan een brief, waarin u toelicht waarom u de rekening niet betaalt. Als het bedrijf ons heeft ingeschakeld om de vordering te voldoen, dan ontvangen wij graag deze brief.
   
 4. Niets besteld of gekocht? Licht dit toe!
  Bent u het oneens met de rekening omdat u niets heeft besteld of niets heeft gekocht? Reageer dan toch op sommaties of een dagvaarding. Wij leggen uw reactie voor aan de schuldeiser.
Direct betalen

Bent u het eens met de vordering? Betaal de openstaande schuld dan zo snel mogelijk via iDEAL.

Betaal via iDEAL
Meer weten?

Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden waarop u contact kunt opnemen met ons.

Naar contact

Om gebruik te maken van Facebook Messenger, dient u de cookies te accepteren.