Het incassotraject

Onze belangrijkste doelstelling is er voor zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Dat is de betaling van uw vordering. Maar daarbij willen we voorkomen dat de schulden van uw klant oplopen. Daarvoor gebruiken we een verantwoordelijk incassotraject. Er word hierin gezocht naar betalings­oplossingen die voor uw klant haalbaar zijn en voor u als schuldeiser acceptabel.

Download onderstaand de infographic met het oplossingsgerichte incassotraject van Flanderijn.

Flanderijn en De Nederlandse Schuldhulproute

Sinds 2020 is Flanderijn partner van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Dit is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Geldfit.nl, SchuldenlabNL, fiKks, Moedige Dialoog en de Nederlandse vereniging van Banken (NvB). Het is een traject waarbij verschillende instanties samenwerken om mensen de juiste hulp te bieden bij financiële problemen. Flanderijn begeleidt klanten met ernstige betalings­problemen op deze route.

Casemanagement

Flanderijn werkt met casemanagers. Bij dreigende woning­ontruimingen (huur en hypotheek) en energie­afsluitingen proberen deze casemanagers in overleg met andere schuldeisers tot een oplossing te komen. Daarbij wordt de financiële situatie van de klant uitgebreid in kaart gebracht en wordt er een aflossings­plan gemaakt. De casemanagers werken ook samen met hulp­verleners en de partner binnen de Nederlandse Schuldhulproute.  

Datawarehouse

Flanderijn werkt voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers. Denk hierbij aan bijna alle Nederlandse zorg­verzekeraars, de grote banken, pensioen­fondsen, overheden, energie­leveranciers, water­bedrijven, kinder­opvang en het MKB. Veel vorderingen hebben betrekking op vaste lasten. In 6 op de 10 gevallen kennen wij uw klant al van andere zaken. De informatie uit die dossiers (denk aan recente telefoon­nummers en e-mail­adressen) gebruiken we om met uw klant in contact te komen en de meest passende oplossing te vinden.

Maatschappelijke Keurmerken

Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren

Flanderijn beschikt over het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren. We zijn getoetst op een sociale en verantwoordelijke incasso-aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van onze opdracht­gevers en de klanten met een betalings­achterstand.

SRCM

Flanderijn beschikt over de startkwalificatie  van de nieuwe branche specifieke norm SRCM (Social Responsible Credit Management). Bij deze norm draait het om maatschappelijk betrokken incasseren. Er wordt gestreefd naar oplossingen waarbij de klant perspectief heeft op het oplossen van zijn schuldpositie en dat de schuldeiser zicht heeft op betalingen op de openstaande vordering. Medio 2020 verwachten wij volledig gecertificeerd te zijn.

Bekijk onze andere keurmerken

Direct aan de slag

Wilt u een incasso starten? Bekijk hoe u eenvoudig een vordering uit handen kan geven.

Incasso starten
Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden waarop u contact kunt opnemen met ons.

Contact