Kwaliteit

Flanderijn onderscheidt zich met een eigen kwaliteits­management­systeem, dat verder gaat dan de gangbare normen in onze branche. De normen voor kwaliteit van de Koninklijke Beroeps­organisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), de norm voor informatie­beveiliging ISO 27001:2017 en de aanvullende kwaliteitsn­ormen ISO 9001:2015 en ISAE3402 zijn in dit systeem geïntegreerd. Wij kunnen onze kwaliteit zwart-op-wit aantonen met onze jaarlijkse beoordelingen door externe auditors en regelmatige controles op grond van de internationale ISAE 3402 standaard.

ISO 9001:2015
De ISO 9001:2015 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Vanaf 2011 beschikte Flanderijn over het certificaat in het kader van ISO 9001:2008. Iedere drie jaar vindt er een hercertificering plaats. Jaarlijks is er een controle. De certificering in 2017 was in het kader van ISO 9001:2015, dit heeft Flanderijn met succes afgerond.

ISO 27001:2017
De ISO 27001:2017 is de internationale norm voor informatie­beveiliging.  Flanderijn verwerkt grote hoeveelheden gevoelige data. Voor de ondersteuning van onze persoonsgerichte incasso­processen zijn wij in sterke mate afhankelijk van geautomatiseerde systemen. Het realiseren van een adequate informatiebeveiliging is van groot belang voor onze opdrachtgevers, onze klanten en natuurlijk de organisatie Flanderijn zelf. Het informatie­beveiligings­beleid van Flanderijn heeft als doelen het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering, het voorkomen van beveiligingsincidenten en het minimaliseren van eventuele gevolgen van dergelijke incidenten.

Om onze informatie­beveiliging op een hoog niveau in te richten volgen wij al jaren het normenkader van ISO 27001. Om dit ook zichtbaar en aantoonbaar te maken voor opdrachtgevers hebben wij ons laten auditeren voor de NEN-norm ISO 27001:2017. In augustus 2018 ontvingen wij bericht van TÜV Rheinland Nederland dat het certificatie­onderzoek van ons management­systeem volgens de ISO 27001:2017 norm met een positief resultaat is afgerond.  Deze certificering geldt voor alle kantoren van Flanderijn in Nederland en België.

ISAE 3402
Flanderijn beschikt over de zogenaamde ISAE 3402 verklaring (type I en II). ISAE staat voor ‘International Standard On Assurance Engagements’. Type I van ISAE 3402 beschrijft de risico’s bij het in- en uitbesteden van diensten en welke maatregelen de betreffende organisatie heeft genomen om die risico’s te beheersen. In type II wordt door in- en externe audits aangetoond dat de interne beheerprocessen die zijn ingericht ook daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals ze zijn beschreven. Deze onafhankelijke toetsing geeft zekerheid over de kwaliteit van de dienstverlening. ISAE schrijft geen aanpak voor maar bevat eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem. Met name financiële dienstverleners hechten belang aan deze verklaring bij het uitbesteden van diensten.

Normen voor kwaliteit
Alle gerechtsdeurwaarders in Nederland dienen te voldoen aan de Normen voor Kwaliteit van de gerechtsdeurwaarder. Deze kwaliteitsnormen zijn opgenomen in een door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) vastgestelde verordening. De normen hebben o.a. betrekking op klantenwerving, contracten, dossierbehandeling, communicatie, ICT, financiële administratie, continuïteit en personeel en organisatie. Flanderijn moet zich iedere twee jaar door externe auditors op deze normen laten beoordelen.

Duurzaam ondernemen

SCRM
Flanderijn beschikt over de volledige certificering van de nieuwe branchespecifieke norm SRCM (Social & Responsible Credit Management). Deze norm richt zich op maatschappelijk betrokken incasseren. Er wordt gestreefd naar oplossingen waarbij de klant perspectief heeft op het oplossen van zijn schuldpositie en dat de schuldeiser zicht heeft op betalingen op de openstaande vordering. Daarnaast omvat de norm ook onderdelen van algemene MVO-richtlijnen.

FIRA
Flanderijn is geregistreerd bij FIRA (CSR Report Bronze). FIRA is een kennismakelaar in het veld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ingeschreven leveranciers worden geëvalueerd op hun duurzaamheidprestaties, processen en best practices. De informatie is beschikbaar voor inkopende partijen en geeft potentiële leveranciers de kans om inzicht te geven in hun mate van duurzaamheid. Flanderijn beschikt over een registratie in het MVO-register.

EcoVadis
Verder is Flanderijn ook geregistreerd bij EcoVadis. EcoVadis beheert het eerste samenwerkings­platform dat Supplier Sustainability Ratings voor wereldwijde supply chains levert. Sinds de oprichting in 2007 is EcoVadis een vertrouwde partner geworden voor inkoopafdelingen van dan 120 toonaangevende multinationals wereldwijd. Flanderijn beschikt bij EcoVadis over een Bronzen  CSR Rating.

Contact

Wilt u meer informatie over Flanderijn en onze kwaliteitsmanagementsystemen? Bekijk hier de mogelijkheden waarop u contact met ons kunt opnemen.

Meer contact