Jaarlijks wordt Flanderijn door een externe accountant getoetst voor ISAE 3402. Op 18 maart jl. heeft Flanderijn weer de nieuwe ISAE 3402 type II verklaring over 2019 ontvangen. De verklaring verschaft inzicht in de kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening.

 
ISAE 3402
Vanuit de wet- of regelgeving moeten financiële instellingen in het geval van het uitbesteden van werkzaamheden aantonen dat de processen door de externe partij worden beheerst. Dit betekent dat een financiële instelling van haar leveranciers een Service Organisation Control (SOC) rapport kan eisen, voordat deze leverancier diensten kan leveren aan de financiële instelling. Internationaal is ISAE de standaard voor SOC-rapporten.
 
Scope van het ISAE 3402 rapport
De ISAE 3402 Type II rapportage heeft betrekking op de dienstverlening van Flanderijn betreffende het behandelen van incasso- en executiedossiers, met inbegrip van het invorderen van geldvorderingen, het voeren van gerechtelijke procedures, het verrichten van ambtshandelingen en de publiekrechtelijke invordering ten behoeve van opdrachtgevers. Daarbij wordt o.a. gekeken naar automatisering, het managen van afspraken, de financiële processen, klachtbehandeling en het werven en opleiden van medewerkers.
 
Controle en rapport
Ten behoeve van ISAE 3402 moeten processen goed beschreven zijn, moeten alle risico’s in de uitvoering in kaart worden gebracht en moet aangetoond worden hoe de processen worden beheerst. De ISAE 3402 standaard biedt uitgebreide mogelijkheden om over deze aspecten te rapporteren én deze rapportage te laten controleren (certificeren) door een externe accountant. Van alle maatregelen en controles wordt een rapportage opgemaakt. Met de type II verklaring bevestigt de externe accountant dat de processen goed worden beheerst.
 
Vragen
Wilt u meer informatie over het ISAE 3402 Type II rapport periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019? Neemt u dan contact op met onze afdeling Risk & Compliance via: rc@flanderijn.nl.
 

Ga naar alle nieuws